POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

W związku z nadejściem sezonu zimowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że osoby potrzebujące schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania mogą uzyskać stosowną pomoc we właściwych dla miejsca pobytu ośrodkach pomocy społecznej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego, tj:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Pocztowa 11                             tel. 89 7512901

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach ul. Mickiewicza 13                        tel. 89 7540004

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu ul. Klolejowa 25a                             tel. 89 7550233

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie ul. Kościuszki 2                           tel. 89 7514129

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach ul. Wojska Polskiego 7         tel. 89 7531187

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie ul. Plac Rynkowy 1                    tel. 89 7544533

Ponadto informujemy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w okresie od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. funkcjonować będzie bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko -mazurskiego.

W załączeniu zamieszczamy wykaz placówek niosących pomoc osobom bezdomnym na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Projekt Profilaktyka = Dobra Praktyka

 

KOMUNIKAT - AKTYWNY SAMORZĄD

PFRON

UWAGA   STUDENCI !!!

W dniu 10 października 2016 roku

kończy się termin przyjmowania wniosków  w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” -  Moduł II - dofinansowanie kosztów kształcenia na poziomie wyższym na semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego 2016/2017.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, pokój nr 5 lub telefonicznie (89) 751-09 00 oraz na stronie www.pcprketrzyn.pl/aktywny samorząd.

 

TAN 2016

 

Światowy Dzień FAS

9 WRZEŚNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ FAS

W dniu dzisiejszym obchodzimy święto mające na celu uświadomienie przyszłym matkom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości – na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na występowanie problemu w skali światowej. FAS - płodowy zespół alkoholowy jest obecnie najczęstszą przyczyną upośledzenia umysłowego w zachodniej cywilizacji, której można całkowicie zapobiec.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama