ŻYCZENIA

 

MIESZKANIE CHRONIONE TRENINGOWE

W dniu 11 maja 2018 r. w Mieszkaniu Chronionym Treningowym przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przeprowadzono trening poszukiwania pracy pt. „Planowanie kariery zawodowej po ukończeniu szkoły średniej”. W trakcie zajęć omówiono system nauczania wyższego, rodzaje uczelni wyższych oraz wymogi kwalifikacyjne. Ponadto młodzież rozmawiała o możliwościach podjęcia stażu lub pracy, tj. sposobu aplikowania do pracodawców, pozyskiwania informacji o ofertach pracy oraz podejmowania prac sezonowych. Trening przeprowadziły pracownik socjalny oraz opiekun stażu. W miłej atmosferze przy wykorzystaniu metodą burzy mózgów młodzież wykazała się dużą kreatywnością oraz dojrzałym podejściem do tematu.