POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE INFORMUJE, ŻE PROWADZI REKRUTACJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "GOTOWI DO PRACY" NA ROK 2011

Projekt adresowany jest do osób:
-  w wieku aktywności zawodowej 15-65 lat (kobiety do 60 lat);
- posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności  (grupie inwalidzkiej)
- niepracujących
- zamieszkujących na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.

Więcej…

 

„Pegaz 2010” w obszarach A, C i E - realizacja w 2011 roku

Więcej…

 

Zakończenie projektu

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w ostatnich dniach lipca dobiega końca realizacja projektu „Lepszy start- kompleksowe wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego”. Projekt objął wsparciem 100 osób, spośród których ponad 15 podjęło już pracę lub jest na stażach zawodowych. O działaniach podjętych w jego ramach można sie dowiedzieć więcej sięgając po raport końcowy, który można ściągnąć tutaj. Jesienią tego roku rusza kolejna edycja 'Lepszego startu', tym razem adresowana do mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Równolegle startować będzie analogiczny projekt dla osób bezrobotnych z powiatu węgorzewskiego. Więcej informacji o tych projektach wkrótce.

 

Program Korekcyjno - Eukacyjny

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Jest to zadanie nałożone na powiat z zakresu administracji rządowej.


Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Program ten ma charakter korekcyjno-edukacyjny. W części edukacyjnej koncentrujemy się na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, natomiast część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych  i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje wszystkich zainteresowanych, że w chwili obecnej przystępujemy do realizacji kolejnej edycji programu. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych do kontaktu z PCPR w Kętrzynie.

Wszystkie informacje dotyczące tegoż programu będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej PCPR.


Kontakt w tej sprawie z: Alicja Zawisza

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria