Zapytanie ofertowe - usługa transportowa

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  NR 4/2011

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn

Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Przedmiot zamówienia: Usługa transportowa

Więcej…

 

Zapytanie ofertowe - turnus

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  NR 2/2011

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn

Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Przedmiot zamówienia: Turnus rehabilitacyjny 14-dniowy

Więcej…

 

Rekrutacja

INFORMACJA

W DNIU 6 KWIETNIA 2011 R. O GODZINACH  1000 I 1200 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE  REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „GOTOWI DO PRACY”

ZAINTERESOWANYCH  SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE UL. DASZYŃSKIEGO 30

WARUNKIEM UCZESTNISTWA W PROJEKCIE JEST ZAMIESZKIWANIE NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO POSIADANIE WAŻNEGO ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ LUB NIEAKTYWNEJ ZAWODOWO W WIEKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

 

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  NR 1/2011

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn

Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”

Poddziałanie 7.1.2Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Przedmiot zamówienia: Catering – ciepły posiłek

 

Więcej…

 

Sprawozdanie za 2010

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jest jednostką organizacyjno-budżetową Powiatu Kętrzyńskiego, wykonującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. W okresie od 1 stycznia 2010 r. roku do 31 grudnia 2010 roku PCPR zajmowało się realizacją następujących zadań.

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria