Fotorelacja z Pikniku Rodzinnego Vol2

Galeria Zdjęć z Pikniku Rodzinnego (04.06.2011)

 

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

2. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć w warsztatach wolnościowych (w siedzibie PCPR w Kętrzynie) w ramach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)

 

Fotorelacja z Pikniku Rodzinnego Vol1

 

Galeria Zdjęć z Pikniku Rodzinnego (04.06.2011)

 

Zapytanie ofertowe - warsztaty teatralne

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  NR 5/2011

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn

Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Przedmiot zamówienia: Warsztaty teatralne

Więcej…

 

Zapytanie ofertowe - warsztaty taneczne

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  NR 3/2011

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn

Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Przedmiot zamówienia: Warsztaty taneczne

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Galeria