Rodziny zastępcze z powiatu spotkały się w Łabędziewie

Łabędziewski las jeszcze nie słyszał tylu rozkrzyczanych dzieci i rodziców, nie widział tak roześmianych dziecięcych buzi, tak zaangażowanych rodziców. W sobotę, 4 czerwca 2011, spotkały się tam rodziny zastępcze z powiatu kętrzyńskiego.

Impreza odbyła się w gospodarstwie Agroturystycznym „Pod Dwiema Tęczami” w Łabędziewie. Okazją do spotkania był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, a hasłem przewodnim „Rodzina czasem jest zastępcza”.

Więcej…

 

Fotorelacja z Pikniku Rodzinnego Vol2

Galeria Zdjęć z Pikniku Rodzinnego (04.06.2011)

 

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

2. Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie zajęć w warsztatach wolnościowych (w siedzibie PCPR w Kętrzynie) w ramach Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF)

 

Fotorelacja z Pikniku Rodzinnego Vol1

 

Galeria Zdjęć z Pikniku Rodzinnego (04.06.2011)

 

Zapytanie ofertowe - warsztaty teatralne

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  NR 5/2011

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn

Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Przedmiot zamówienia: Warsztaty teatralne

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama