Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI  NR 1/2011

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn

Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”

Poddziałanie 7.1.2Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Przedmiot zamówienia: Catering – ciepły posiłek

 

Więcej…

 

Sprawozdanie za 2010

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie jest jednostką organizacyjno-budżetową Powiatu Kętrzyńskiego, wykonującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej. W okresie od 1 stycznia 2010 r. roku do 31 grudnia 2010 roku PCPR zajmowało się realizacją następujących zadań.

Więcej…

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE INFORMUJE, ŻE PROWADZI REKRUTACJĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "GOTOWI DO PRACY" NA ROK 2011

Projekt adresowany jest do osób:
-  w wieku aktywności zawodowej 15-65 lat (kobiety do 60 lat);
- posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności  (grupie inwalidzkiej)
- niepracujących
- zamieszkujących na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.

Więcej…

 

„Pegaz 2010” w obszarach A, C i E - realizacja w 2011 roku

Więcej…

 

Zakończenie projektu

Zgodnie z przyjętym harmonogramem w ostatnich dniach lipca dobiega końca realizacja projektu „Lepszy start- kompleksowe wsparcie dla osób długotrwale bezrobotnych z powiatu kętrzyńskiego i mrągowskiego”. Projekt objął wsparciem 100 osób, spośród których ponad 15 podjęło już pracę lub jest na stażach zawodowych. O działaniach podjętych w jego ramach można sie dowiedzieć więcej sięgając po raport końcowy, który można ściągnąć tutaj. Jesienią tego roku rusza kolejna edycja 'Lepszego startu', tym razem adresowana do mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Równolegle startować będzie analogiczny projekt dla osób bezrobotnych z powiatu węgorzewskiego. Więcej informacji o tych projektach wkrótce.

 
Więcej artykułów…
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama