Instytucje na rzecz rodziny

Baza instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie w województwie warmińsko-mazurskim - stan na 31.12. 2011 r. (do otworzenia pliku należy użyć programu 7zip) PLIK

 

Wielkanoc A.D. 2012

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 1/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn. Tytuł projektu: „Gotowi do pracy” Poddziałanie 7.1.2Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia: Catering – ciepły posiłek

Więcej…

 

Niepełnosprawni poeci do piór! Startuje konkurs poetycki

Jesteś osobą niepełnosprawną, piszesz wiersze rękami, ustami, stopami czy powiekami za pomocą specjalnych programów – weź udział w ogólnopolskim konkursie poetyckim dla osób niepełnosprawnych "Słowa, dobrze, że jesteście" organizowanym przez Fundację Anny Dymnej "Republika Marzeń".

Zgłoszenia można przysyłać do 31 marca. W konkursie mogą wziąć udział osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia, które piszą wiersze. Mogą to być osoby piszące rękami, ustami, stopami, a nawet powiekami (za pomocą specjalnych programów komputerowych). Technika pisarska nie jest ważna, najistotniejsza jest poezja. Nagrodą główną dla laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie będzie wydanie wspólnego tomiku poezji.

fot.fotolia.pl

Więcej…

 

STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych - realizacja w 2012 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2012 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie kosztów nauki, w ramach programu „STUDENT II”.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie dla siedziby szkoły, w której rozpoczyna lub kontynuuje naukę Wnioskodawca.

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama