ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 10/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn,Tytuł projektu: „Gotowi do pracy” Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia: USŁUGI – ORGANIZACJA KURSU – Bukieciarstwo poziom podstawowy z obsługą kasy fiskalnej

Więcej…

 

Student II

Procedury realizacji oraz załączniki - Student II - 2012 rok

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 6/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn. Tytuł projektu: "Gotowi do pracy".  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia: Zabiegi Rehabilitacyjne.

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 5/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn. Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Przedmiot zamówienia: Organizacja imprezy plenerowej

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 4/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn. Tytuł projektu: "Gotowi do pracy".  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Przedmiot zamówienia: Warsztaty fotograficzne

 

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama