"Komputer dla Homera 2010" - realizacja w 2011 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków PFRON w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”.

Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r.

Więcej…

 

Wybór partnerów

Informacja o wynikach naboru partnera do dwóch projektów w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.3/2011 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji oddolne inicjatywy lokalne.

Więcej…

 

Wybór ofert - projekt "Gotowi do pracy"

Zbiorcza informacja na temat wyboru ofert z zapytań ofertowych na realizację zadań w ramach projektu „Gotowi do pracy”.

Więcej…

 

„Pegaz 2010” w obszarach A, C i E - realizacja w 2011 roku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w ramach programu „Pegaz 2010” w obszarach:

Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,

Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,

Obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Więcej…

 

Zapytanie ofertowe EFS

USŁUGI - Zabiegi rehabilitacyjne

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama