ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 8/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn, Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodziniePrzedmiot  zamówienia: USŁUGA – ORGANIZACJA KURSU –Operator wózka widłowego.

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 7/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn, Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia: USŁUGA – ORGANIZACJA KURSU –Nielicencjonowany pracownik ochrony fizycznej osób i mienia - dozorca.

 

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 10/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn,Tytuł projektu: „Gotowi do pracy” Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia: USŁUGI – ORGANIZACJA KURSU – Bukieciarstwo poziom podstawowy z obsługą kasy fiskalnej

Więcej…

 

Student II

Procedury realizacji oraz załączniki - Student II - 2012 rok

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 6/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn. Tytuł projektu: "Gotowi do pracy".  Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia: Zabiegi Rehabilitacyjne.

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

Galeria
Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama