Program wyrównywania różnic między regionami II

Założenia
Celem strategicznym wskazanym w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

„Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami II” oraz zatwierdził wykazy powiatów uprawnione do uczestnictwa w programie w 2013 roku

Materiał informacyjny

Formularze i załączniki

Więcej…

 

Zapytania Ofertowe Nr 7/2013

W związku z art. 4 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 579 z póź. zm.) zwracamy się z zapytaniem o cenę usługi.
1. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn, tel. (89) 751 09 00, fax. (89) 751 09 00, adres e-mail: www.pcprketrzyn.pl.
2. Przedmiot zamówienia: usługa polegająca na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.
3. Opis przedmiotu zamówienia:

Więcej…

 

Rodzinne mikołajki

Dnia 15 grudnia 2012r. Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego "Zrozumieć i pomóc” zorganizowało wyjazd dla dzieci z rodzin zastępczych  do wioski Św. Mikołaja  znajdującej się w Ośrodku Wypoczynkowym "Gwarek” w Pięknej Górze.  Atrakcji nie było końca. Dzieci zostały powitane przez pomocników św. Mikołaja-elfów i zaproszone do super przygody.  Pod okiem Pani Mikołajowej samodzielnie przygotowały pyszne świąteczne pierniczki.

Więcej…

 

Gotowi do pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie serdecznie zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych na spotkanie informacyjne dotyczące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz projektu systemowego „Gotowi do pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2012r. o godz. 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie.

Więcej…

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NR 11/2012/POKL

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Daszyńskiego 30, 11-400 Kętrzyn. Tytuł projektu: „Gotowi do pracy”. Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Przedmiot zamówienia: USŁUGI – ORGANIZACJA KURSU – Cięcie długie, średnie i krótkie z indywidualnym instruktorem

Więcej…

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama