List

Monitoring współpracy urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej oraz identyfikacja i upowszechnienie dobrych praktyk w tym zakresie. TEKST (pdf)

Więcej…

 

UWAGA - Zmiana siedziby PCPR

 

Więcej…

 

Zawiadomienie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Więcej…

 

Zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasają z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W związku z powyższym, osoby, które spełniają nowe warunki otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, tj. specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymania tych świadczeń także po 30 czerwca 2013 r., powinny składać wnioski o przedmiotowe świadczenia już teraz. Organy realizujące świadczenia rodzinne mają obowiązek takie wnioski przyjmować i bezzwłocznie rozpatrywać – poprzez wydanie decyzji ustalających prawo do wnioskowego świadczenia na okres od 1 lipca 2013 r.

Więcej…

 

PILNE!

UWAGA  NIEPEŁNOSPRAWNI  UCZĄCY  SIĘ !!!

Przypominamy, że 15 czerwca 2013 roku kończy się termin składania wniosków dotyczących pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II
na II semestr roku  szkolnego/akademickiego 2012/2013.

 
Pliki
Pomoc Prawna

 

Polecamy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama